Czech Republic Czech Republic


Party
Succession: 14/04/1993
Entry into force: 01/01/1993
(previously Party to CITES as part of the former Czechoslovakia since 28/05/1992 / anteriormente Parte en CITES como parte de la ex-Checoslovaquia desde el 28/05/1992 / antérieurement Partie de la CITES, depuis le 28/05/1992, en tant que partie de l'ex-Tchécoslovaquie)

Register of scientific institutions

Code Address
CZ 001
Address: 
Botanický ústav Akademie věd České Republiky (Institute of Botany, Academy of Sciences of the Czech Republic) Dr Jan Kirschner, CSc. 252 43 PRŮHONICE 1
CZ 002
Address: 
Národní muzeum, Zoologické oddělení (National Museum, Department of Zoology) Václavské nám. 68 115 79 PRAHA 1
CZ 003
Address: 
Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Masarykovy university (Masaryk University, Faculty of Science, Botanical Garden) Kotlářská 2 611 37 BRNO
CZ 004
Address: 
Ústav botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy university (Masaryk University, Faculty of Science, Institute of Botany and Zoology) Kotlářská 2 611 37 BRNO
CZ 005
Address: 
Centrum léčivých rostlin Lékařské fakulty Masarykovy university (Masaryk University, Faculty of Medicine, Medical Herbs Centre) Komenského nám. 2 662 43 BRNO
CZ 006
Address: 
Botanická zahrada Pedagogické fakulty Masarykovy university (Masaryk University, Faculty of Education, Botanical Garden) Vinohrady 100 639 00 BRNO
CZ 007
Address: 
Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Botanical Garden of the Faculty of Science, Charles University in Prague) Na Slupi 16 128 00 PRAHA 2
CZ 008
Address: 
Katedra biologických disciplín Zemědělská fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (Department of Biological Disciplines Faculty of Agriculture University of South Bohemia in České Budějovice) Studentská 13 370 05 ČESKÉ BUDĚJOVICE
CZ 009
Address: 
Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický Fakulta rybářstvá a ochrany vod Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (Research Institute of Fish Culture and Hydrobiology Faculty of Fisheries and Protection of Waters University of South Bohemia in České Budějovice) Zátiši 728/II 389 25 VODŇANY
CZ 010
Address: 
Botanická zahrada hl.m. Prahy (Prague Botanical Garden) Trojská 800 / 196, 171 00 PRAHA 7 - Troja
CZ 011
Address: 
Zoologická a botanická zahrada města Plzně, p.o. (Zoological and Botanical Garden of the Pilsen Town) Pod Vinicemi 9 301 16 PLZEŇ