Ukraine

Code Address Exporter Processing/Repackaging
10-08-126FP
Address: 
Agricultural company "Osetr" Ltd. 8, Promyslova str., Kyiv reg,
City: 
Ukrainka
Postal code: 
08720
Yes Yes
15-06-65-VIII-PP
Address: 
FishFarm «AQUATOP» LLC 2, Novoshchipnyi Riad str.
City: 
Odesa
Postal code: 
65007
Telephone: 
+38 048 715 00 02
Yes Yes
a-UA-15-11-72-VIII-PP
Address: 
Odessa Sturgeon Breeding Complex LLC 144, Mykolaivska Doroha str.,
City: 
Odessa
Postal code: 
650163
Telephone: 
+38 048 785 9025
Yes Yes
a-UA-25-21-21-VIII-PP
Address: 
Private joint-stock company «CHERNIHIVRYBHOSP» 7, Dachna str., Zhavynka,
City: 
Chernihiv reg.
Postal code: 
14014
Telephone: 
+ 38 094 988 84 93
Yes Yes
а-UA-10-06-18-0-CS-VIII-PP
Address: 
Private Enterprise «BESTER Caviar House» 21, Zaliznichne shose
City: 
Kyiv
Postal code: 
01103
Telephone: 
+38 044 486 50 02
Yes Yes