Register of scientific institutions

Code Address
PL 001

PL 001

Address
Museum and Institute of Zoology
Polish Academy of Sciences
64 Wilcza St.
00-679 WARSAW
PL 002

PL 002

Address
Warsaw University Botanic Garden
Al. Ujazdowskie 4
00-478 WARSAW
PL 003

PL 003

Address
Department of Plant Taxonomy and Nature Conservation
University of Gdańsk
Al. Leglonów 9
80-441 GDAŃSK
PL 004

PL 004

Address
Ogród Botaniczny
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
(Adam Mickiewicz University, Botanical Garden)
Dąbrowskiego 165
60 - 594 POZNAŃ
PL 005

PL 005

Address
The Silesian Botanical Garden
(Śląski Ogród Botaniczny - Związek Stowarzyszeń)
ul. Sosnowa 5
43-190 MIKOLÓW
PL 006

PL 006

Address
Faculty of Geology, University of Warsaw
Wydzial Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
Al. Żwirki i Wigury 93
02-089 WARSZAWA