P013

Country: 
China
Primary: 
Address: 
Zhejiang Qiandaohu Funday Aquatic Products Co., Ltd No. 369 Muzhou Road
City: 
Qiandaohu Town, Chun’an, Zhejiang
Contact: 
Secondary: 
Exporter: 
No
Processing/Repackaging: 
Yes