P018

Country: 
China
Primary: 
Address: 
Fujian Fuding Seagull Fishing Food Co., Ltd, Shuijingtou Industrial Region, Qinyu Town, Fuding, Fujian
City: 
Qinyu Town
Contact: 
Secondary: 
Exporter: 
No
Processing/Repackaging: 
Yes