P019

Country: 
China
Primary: 
Address: 
Jiangsu Haitian Sea-Beach Aquatic Foods Co. Ltd. North Qianjin Rd. Jianggang Town, Dongtai, Jiangsu, China
City: 
Dong Tai
Contact: 
Secondary: 
Exporter: 
No
Processing/Repackaging: 
Yes