F019

Country: 
China
Primary: 
Address: 
Zhenjiang Kehua Fishery Development Co., Ltd. Sanqiao Village
City: 
Yaoqiao Town, Zhenjiang, Jiangsu
Contact: 
Secondary: 
Exporter: 
Yes
Processing/Repackaging: 
Yes