F026

Country: 
China
Primary: 
Address: 
Jiuquan Haidong Sturgeon Development Co., Ltd. Longkouba East, Yuanyangchi Reservoir, Jinta County, Jiuquan City, Gansu Province
City: 
Jiuquan
Contact: 
Secondary: 
Exporter: 
Yes
Processing/Repackaging: 
Yes